De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de GTST Fanclub en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de GTST Fanclub, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het beeldmateriaal, welke geplaatst is op de GTST Fanclub is eigendom van Endemol Nederland en RTL Nederland. De rechten van dit materiaal berust compleet bij hen. Cast en persfoto’s: Rayzor Sharp

GTST Fanclub is een onafhankelijke en onpartijdige fansite van de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden.
Onze GTST fansite staat los van de officiële website van GTST, alsmede van de producent en de zender.