Artikel 1 – Definities
1.1. Actie: “GTST Cliffhangerbank” zoals hierna in de artikelen 3 en 5 is beschreven.
1.2. Actieperiode: de hierna in artikel 3.1. bedoelde periode waarin de Deelnemer kan deelnemen aan de Actie.
1.3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Actievoorwaarden toe is gerechtigd.

Artikel 2 Deelname
2.1 Iedere natuurlijke persoon vanaf 16 jaar met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland op het moment van deelname, mag deelnemen aan de actie.
2.2 De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand en tevens geldig emailadres en Deelnemers die onvolledige of valse accounts gebruiken kunnen door GTSTfanclub.nl worden uitgesloten van deelname.
2.3 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van de Actievoorwaarden is GTSTfanclub.nl gerechtigd Deelnemers uit te sluiten.
2.4 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
2.5 De Deelnemer kan enkel gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de hierna in artikel 3 beschreven wijze.
2.6 GTSTfanclub.nl medewerkers, personen of organisaties betrokken bij de totstandkoming van deze actie zijn uitgesloten van deelname.
2.7 Aan de Deelname zijn geen kosten verbonden.
2.8 Een deelnemer kan zo vaak meedoen als hij wil, maar per deelnemer kan slechts één prijs worden gewonnen.

Artikel 3 – De Actie
3.1 Actieperiode: de Actie loopt van 27-06-2013 tot en met 02-07-2013.
3.2 In deze actie mogen deelnemers een eigen (originele) cliffhanger voor acteur Everon Jackson Hooi bedenken. Uit de inzendingen zal Gtstfanclub.nl een winnaar kiezen.
3.4 De winnaar wordt op 03-07-2013 bekend gemaakt.

Artikel 4 – Uitsluiting aansprakelijkheid
4.1 GTSTfanclub.nl is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten, aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband met deelname aan de actie.
4.2 GTSTfanclub.nl, haar medewerkers, of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deelname aan de Actie.
4.3 GTSTfanclub.nl, haar medewerkers, of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door GTSTfanclub.nl worden ontvangen.

Artikel 5 – Prijs
5.1 Op vrijdagavond 5 juli mag de winnaar samen met één vriend of vriendin van 16 jaar of ouder met de acteur Everon Jackson Hooi de laatste aflevering van de serie “Goede Tijden Slechte Tijden” bekijken. De avond is geheel verzorgd met o.a. eten en drinken. Vervoer van en naar de locatie is voor rekening van de deelnemer.
5.2 Deze prijs kan niet worden omgezet in geld, goederen of diensten. Bij afzegging vervalt de prijs aan een door GTSTfanclub.nl aan te wijzen persoon.

Artikel 6 – Privacy
6.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van Deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Gegevens worden niet bewaard en/of gebruikt voor andere doeleinden dan deze actie en de daarbij benodigde communicatie, zoals – maar niet uitsluitend – het melden van de start van een speelronde of het opnemen van contact met de winnaars.

Geef een reactie