• 17 november 2022
  • GTSTfanclub
  • 1

Maandag 21 november 2022
Linda maakt haar onzekerheid bespreekbaar met Luuk. Nola heeft het naar haar zin op het slaapfeestje van Chanel. Ze geniet van haar nieuwe vriendinnen en vergeet daardoor even de bemoeienissen van haar ouders.

Dinsdag 22 november 2022
Laura zoekt afleiding in haar werk en is verbaasd als ze hoort van de ruzie tussen Shanti en Saskia, ze biedt haar hulp aan om de ruzie te sussen. Stefano blijft het Daan moeilijk maken in het Veilinghuis maar werkt zichzelf hierdoor in de nesten.

Woensdag 23 november 2022
Cato is verrast als Daan haar bedankt voor haar hulp bij het zoeken naar een nieuwe liefde, maar raakt hierdoor in verwarring wat betreft haar eigen liefdesleven. Luuk biedt aan om even achter de bar van de Koning te helpen. Hoe gaat hij dat ervan afbrengen?

Donderdag 24 november 2022
Ludo raakt geëmotioneerd als hij ziet dat Nola in orde is en Nina is ontroerd als ze haar vader van deze kant ziet. Rik is jarig! Stefano en Daan schuiven de problemen die ze op het werk hebben even aan de kant en verrassen hem met een bezoek.

1 comment on “Spoilers 21 tot en met 24 november 2022

  1. MM, MmMMMMAmamamamamamama,a,a,,akaak ammMMMMMamkakakaL
    AmamkaakakakkaaAmama,kalaak MMammaamqmamkaakkaakakakakaakakakaa am,MMMM,MM,Amamaqmqmqmqmqm MMMM,MM,Amamaqmqmqmqmqm AanmeldenqmqmmqmqqmqmqmqqmqmqmqmqmqmqAanmeldenAanmeldenqmqmmqmqqmqmqmqqmqmqmqmqmqmqAanmeldenMMMM,MM,Amamaqmqmqmqmqm AanmeldenqmqmmqmqqmqmqmqqmqmqmqmqmqmqAanmelden MmmmmmmmmmMMMM,MM,Amamaqmqmqmqmqm AanmeldenqmqmmqmqqmqmqmqqmqmqmqmqmqmqAanmelden

Geef een reactie